Associem, es preocupa dels seus lectors i gracies a Clinica Podològica Soriano, ens recomana revisar els nostres peus, ja que son una part del nostre cos molt oblidada. En la clínica insistixen molt en que cal cuidar molt els peus a l’estiu, però cal cuidar d’ells al llarg de tot l’any.

A continuació parlarem d’una de les infeccions que més fàcilment es dona a l’estiu, però que no es fins que este acaba quan podem observar que ens hem infectat.

Una de les afeccions als peus més comunes a l’estiu, és l’anomenat papilomavirus (berrugues  plantars). Una berruga és un xicotet creixement en la pell que es desenvolupa quan la pell és infectada pel virus.

Peus - Cuidat personalLes berrugues plantars son causades pel contacte directe amb el virus del papil.loma humà (VPH). Este és el mateix virus que causa les berrugues en altres parts del cos. Normalment s’adquireixen les berrugues en llocs públics on la gent camina descalça: vestuaris, piscines, classes de karate. Però també en casa si altre membre de la familia té el virus.

Existeixen dos tipus de berrugues plantars:

  • Una berruga sola, esta sol augmentar de mida i pot eventualment multiplicar-se i formar berrugues addicional “satèl·lit”.
  • Les berrugues en mosaic, son un grup de diverses berrugues que creixen molt prop entre elles. I son més difícils de tractar que les solitàries.

Els signes i símptomes d’una berruga plantar poden presentar:

  • Pell molt grossa. Sovint, una berruga plantar s’assembla a una callositat degut al seu teixit gros i dur.
  • Dolor. Una berruga plantar normalment fa mal quan un camina o es posa de peu, i existeix dolor al pessigar la berruga molt més que a l’oprimir.

Apareixen sovint en la superfície de la berruga uns punts que son realment sang seca continguda en els capil·lars infectats.

Les berrugues plantars creixen molt clavades en la pell, este creixement sòl ser lent, però de segur que poc a poc anirà creixent.

Diagnòstic i Tractament d’uns peus infectats

Una vegada desllaminada la part superficial de la berruga i confirmat el diagnòstic, el podòleg pot utilitzar tractaments tòpics, orals, teràpia làser, crioterapia, distints acids, o cirurgia per extirpar la berruga.

Independentment de les aproximacions de tractament que s’assumeixen, és molt important que el pacient segueixca les instruccions del podòleg. Incloent totes les precaucions a posar en casa, en llocs públics, així com seguir les visites pautades

Encara que existeixen molt remeis casolans per a les berrugues, els afectats deuen saber que estos remeis no han estat comprovats i que poden ser perillosos.

Els afectats mai deuen tractar d’extirpar-se una berruga ells mateixos, a més que fa molt de mal poden complicar més la patologia

Share This

Comparte

Share this post with your friends!