Alta o modificació de Associat

15 + 12 =

Información Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de ASSOCIEM CANALS, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.
Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Avda.Blasco Ibáñez, 16, – Canals 46650 (VALÈNCIA)
Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a tractar-los a fi de poder tramitar la seva facturació.

 

També pots complimentar aquest document pdf i adjuntar-, i enviar-lo a la nostra adreça de correu electrònic: info@associem.org

Share This