Associem es un nou projecte que naix a Canals, i que pretén ser una nova forma de col·laboració dels empresaris, comerciants i professionals de Canals, units i agrupats, per i per a una millor promoció i desenvolupament econòmic del nostre municipi.

Les activitats econòmiques i empresarials de Canals, en els seus diferents sectors: comercial, turístic, industrial i professional tenen una estructura adequada per a poder agrupar-se i desenvolupar accions que fomenten el seu creixement.

El model que volem crear és innovador i estarà basat en la participació i col·laboració dels seus integrants.

Inicialment un grup d’aquests empresaris volem oferir a tots els empresaris dels diferents sectors econòmics comentats de Canals, la possibilitat de participar en“ASSOCIEM CANALS”.

Desde Associem, pretenem ser una entitat professional, preparada i adaptada als nous reptes que se’ns plantegen, tant individualment com a empresaris i/o com agrupació col.lectiva., reptes que ha de situar al nostre municipi en nivells competitius dels serveis comercials i empresarials, en la professionalització i el manteniment d’una indústria capaç de créixer i desenvolupar-se.

Els nostres objectius generals són ambiciosos, però no impossibles, partim de la necessitat de treballar ja, per a solucionar problemes immediats i a curt termini, però no deixem de veure on volem arribar amb el temps i el treball constant.

Basant-nos en aquests principis generals volem presentar especialment al Exmo. Ajuntament de Canals i a tots els comerciants, empresaris industrials, de serveis professionals i turístics la nova associació “ASSOCIEM CANALS”.

Share This