Associem. és una nova associació,  un  nou  projecte  que hem començat aquest any a Canals. Este projecte pretén ser una  nova  forma  de col.laboració entre els empresaris, els professionals i els comerciants de Canals, que units i agrupats pretenem millorar la promoció i desenvolupament econòmic del nostre municipi. El mòdel d’associació que hem creat pretén ser innovador i busca la participació  i  col.laboració de  tots  els seus integrants.
Pretenem  ser  una entitat profesional preparada i adaptada als rèptes que es puguen plantejar, a fí de situar la nostra població en nivells competitus de servicis, de comerç i a nivell empresarial. Els nostres objectius generals són ambiciosos, però no impossibles, partim de la necessitat de treballar ja, en solucionar els problemes inmediats i a curt termini, però no deixem de vorer on volem aplegar amb el temps i amb un treball constant.
Les accions a curt plaç són les que defineixquen els propis socis com a urgents, problemes actuals, sol.licitar millores i recolçar a les institucions, així com demanar a estes el seu recolçament en les nostres. Com a punts d’interès inicials tractarem de:
– Organitzar events amb repercussions reials en els nostres negocis i activitats, per tal de promocionar el comerç, la industria i els servicis existents a Canals (Que d’altra banda, val a dir que no són pocs).
– Potenciar la cooperació professional i comercial. Desenvolupar una identitat corporativa i complementaria a les que  avuí  existeixen. – Potenciar les relacions amb les entitats públiques. En definitiva ser la veu de l’empresari de Canals davant qualsevol incidència,  problema,  dubte  o petició.
Les  accions  a  llarg termini serán les que marquen el análisis de la situació actual, el  seu  estudi  i  la  planificació dels objectius per fomentar les empreses i les seues activitats. Com hem començat dient, estes deuen estar en sintonía i ser complementaries amb les propostes de millorar de la ciutadania, de les administracions  locals  i autonòmiques.
Com vos hem dit siguem una associació de recent creació, però   des   de   la   presentació oficial d’Associem Canals el passat 26 de maig, ja ens hem trobat una gran acceptació i col.laboració   de   molta   gent. Més de 50 empresaris acudiren a la presentació de l’Associació i en poc més de 5 mesos, el nombre d’associats , s’ha duplicat.

Share This