Revista Anual 2017, Associem Canals

Revista Anual 2017, Associem Canals

Amb aquest projecte volem esser una nova forma de col·laboració d’empresaris, comerciants i professionals de Canals, agrupats per una millor promoció i desenvolupament econòmic del nostre municipi, aunant esforços i compartint recursos. Estem més que convençuts...
Junta General Associem – Febrer 2017

Junta General Associem – Febrer 2017

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA “ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CANALS, ASSOCIEM CANALS.” Se convoca a los socios de Associem Canals a la próxima Asamblea General que celebraremos en próximo día 2 de febrero a las 20.15 h en primera...
Nova web d’Associem

Nova web d’Associem

Açí tenim la nova web d’Associem En Associem Canals siguem sabedors de la importancia de l’us de les noves tecnologíes per la comunicacio entre nosaltres i de les activitats que es realitzen, per lo tant, hem treballat amb la nova web d’Associem. Amb...
Presentació oficial d’Associem Canals el  passat  26  de  maig

Presentació oficial d’Associem Canals el passat 26 de maig

Presentació oficial d’Associem Canals el  passat  26  de  maig,  ja  ens  hem t rob at    una    gran    ac c ept ac ió    i col.laboració de molta gent. Més de 50 empresaris acudiren a la presenta- ció de l’Associació i en poc més de 5 mesos,   ja   siguem   més ...