Gracies per enviar la solicitud per el teu bo

Se l’informara via correu electrònic o whatsapp de l’acceptació o no de la petició del bo.

En cas favorable:

1.- Se li adjudicarà el número de bo corresponent al seu DNI.
2.- Se li comunicarà dia i hora per a recollida del seu bo en la seu de Associem. Av. Vicente Ferri núm. 8-1 (dalt de la policia local)
3.- Podran vindre a recollir-ho les persones titulars del bo o autoritzades per la mateixa prèvia comunicació a Associem. (model autorització).
4.- Tant en la nostra pàgina web com en les nostres xarxes socials estarà la informació actualitzada dels comerços on pot consumir el seu bo.

Share This