El hombre del bigote

El hombre del bigote

?  Mercat Municipal de Canals, Av. Jaume I, 6, Paradas 19, 20 y 21, 46650 Canals, Valencia

Telèfon :609 65 07 26

E-mail: elhombredelbigote@gmail.com

Xarcuteria i aliments.