Electro Ximos

Electro Ximos

🖈 Av. Vicente Ferri, 61, 46650 Canals, Valencia

Telèfon :960 43 22 60

E-mail : electroximos@outlook.com

Instal·lacions elèctriques, antenes TV. Telefonia, i venta de material elèctric i il.luminació.