Electro Ximos

Electro Ximos

? Av. Vicente Ferri, 61, 46650 Canals, Valencia

Telèfon : 647 59 59 91

E-mail : ximoayacor@hotmail.com

Instal·lacions elèctriques, antenes TV. Telefonia, i venta de material elèctric i il.luminació.