Política de privacitat

 

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CANALS (ASSOCIEM) és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?
 • Gestionar la seua alta com a soci: les seues dades seran utilitzades per a la realització dels tràmits d’inscripció, per a adquirir la condició d’associat.
 • Atendre les seues sol·licituds d’informació i donar resposta a les qüestions plantejades.
 • Per a la cessió de les seues dades a empreses associades o col·laboradores de les quals prèviament li hàgem informat.
 • Per a la publicació de la seua imatge empresarial en els nostres mitjans de difusió habituals (pàgina web i xarxes socials).
 • Tractarem les seues dades per a informar-lo d’esdeveniments, així com per a trobades empresarials, formacions i demès.
 • Tractarem les seues dades per a informar-lo d’ajudes, col·laboracions i subvencions que els diferents organismes públics ens puguen oferir.
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.
Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CANALS (ASSOCIEM). Avda. Vicente Ferri, 8 1 – 46650 Canals (València). E-mail: canals.associem@gmail.com

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

 

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

 

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CANALS (ASSOCIEM). Avda. Vicente Ferri, 8 1 – 46650 Canals (València). E-mail: canals.associem@gmail.com

Share This